Economics Education

Discussion platform

Blog

Wat is economie eigenlijk?

Aart de Zeeuw

Het woord economie komt uit het Grieks en betekent regels of wetten (“nomos”) voor het huis (“oikos”). Met het huis wordt dan bedoeld het systeem van productie en consumptie van goederen en diensten, en economie is dan de manier waarop we dat systeem vorm geven. Economie is ook een gedragswetenschap…

Read More
Minder rekenen, meer nadenken

Jesper Nederhoed

Op de Rijksuniversiteit Groningen staat het economisch curriculum grotendeels in het teken van neoklassieke theorie. Het probleem is niet dat neoklassieke theorie an sich “slecht” is, maar er is geen aandacht voor andere stromingen, denkwijzen en economische geschiedenis. De focus op neoklassieke theorie is uitstekend

Read More
Join the debate!

The education of our economists concerns all of us. And something has to change, that much is clear. But there are no easy answers, and plenty of hard choices. What should be the basis of our education? What skills are vital, what knowledge must be included - and what can be missed? Join the debate, and share your ideas!

Read More